Obchodní podmínky

Identifikační údaje firmy:

Sdružení podnikatelů JOVÍNO - Jiří Culek
IČ: 65433092
Bělohorská 120, Praha 6, tel.: 605 706 603,
e-mail: info@jovino.cz
Prodej vín a destilátů

Obchodní podmínky

Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Objednávka je potvrzením kupní smlouvy, která vzniká v době převzetí objednaného zboží kupujícím.
Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
Vyplněním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Platební podmínky, dodací lhůty, přepravné

Cena zboží včetně poplatků a způsobů platby je vyznačena na objednávce.
Dodací lhůty jsou různé pro různé zboží, pokud je zboží na skladě, což je možno ověřit telefonicky, nebo jiným způsobem, doba dodání je max. 1 týden.
Náklady na dodání jsou vyčísleny v objednávce. Uvedená cena dopravy je do šesti kusů lahví. U objednávky většího množství lahví je cena dohodnuta smluvně.
Ceny jsou platné do vyprodání zásob.

Odstoupení od smlouvy, reklamace

Podle občanského zákoníku č.367/2000 má kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží v původním obalu doručit zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat ceně zboží po odečtení dopravy. Zboží se nevrací na dobírku. Takto zasílané zboží se nepřijímá a vrací se zpět odesílateli. Pokud je zboží vadné je možné je vyměnit za bezvadné. Na výrobky se vztahuje záruční doba uvedená na obalu, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel si vyhrazuje právo místo opravy nebo výměny zboží vrátit kupujícímu celou částku.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
• zboží se již nevyrábí nebo se přestalo vyrábět
• změnila se cena dodavatele zboží
• vystavená cena zboží byla chybná

Práva prodávajícího a kupujícího:

Dodavatel má právo podle povahy objednaných věcí kupujícího vyzvat k osobní prohlídce a osobnímu odběru zboží (vztahuje se hlavně na finančně náročnější zboží, nebo náročnější z hlediska objemu). V těchto případech bude kupující kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedomluví jinak. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Je-li cena stejná nebo nižší než na objednávce, kupující není kontakován a zboží je mu dodáno za cenu v objednávce. V opačném případě prodávající kontaktuje kupujícího a sdělí mu nové ceny. Kupující při takto upravených cenách má právo objednávku stornovat.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky
Kontakty:
Jiří Culek
telefon: 605 706 603
e-mail: info@jovino.cz

Reklamace, informace

Zde najdete podrobné informace týkající se uplatnění případné reklamace.
Veškeré Vaše reklamace, prosím, zasílejte na e-mail info@sudovavina.cz nebo je hlaste telefonicky na čísle 605706603. Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do tří dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dnů ode dne dodání zboží. Vzhledem k charakteru zboží, jež jsou zbožím podléhajícím zkáze se specifickými nároky na uskladnění, nebudou pozdější reklamace vyřizovány. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno, nebo vrácena uhrazená částka. POZOR! Zboží musí být vráceno v původním obalu. Za případnou ztrátu, nebo poškození zboží spediční firmou neručíme! Reklamované zboží neposílat dobírkou.

Neoprávněná reklamace

V případě reklamace, kde nebude zjištěna oznámená závada, nebude se jednat o závadu, kterou zahrnuje záruka, můžeme požadovat úhradu vzniklých nákladů.

Vyřizování reklamací

Reklamace přijimáme:
E-mailem:
info@jovino.cz
Telefonicky:
605 706 603

Návrat do eshopu

katalog TopLinks.cz | optimalizace PageRank.cz